Verbeek Parket aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie of het vertrouwen op de inhoud van deze website. Dit geldt tevens voor eventuele storingen of onderbrekingen in de toegang tot de website.

Deze website bevat mogelijk links naar externe websites van derden. Verbeek Parket is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, actualiteit of betrouwbaarheid van deze externe websites. Het bezoeken van deze externe websites geschiedt geheel op eigen risico.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen, logo’s en andere materialen, behoren toe aan Verbeek Parket of zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verbeek Parket deze materialen te kopiëren, verspreiden, reproduceren of op enigerlei wijze te gebruiken.

Door het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Verbeek Parket behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en deze disclaimer op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de disclaimer te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Indien u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie vermeld op deze website.